Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Q-linea AB

Q-linea AB

Q-linea AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

qlinea.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Q-linea utvecklar ASTar, apparater som kan avgöra vilken antibiotika som ska sättas in hos patienter med infektioner.

Teckningsperiod:

26 november 2018 - 5 december 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

550 Mkr + 82 Mkr

Teckningskurs:

68 kr (60-70 kr)

Likviddag:

11 december 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

889 - 1 037 Mkr pre-money (60-70 kr per aktie).

Villkor:

Erbjudandet vänder sig till allmänheten i Sverige, samt institutioner i Sverige och internationellt. Investerare i allmänheten måste vara kund hos Carnegie, Avanza eller Nordnet och tecknar online hos respektive aktör.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Q-linea noteras på Nasdaq Stockholm den 7 december 2018.

Priset per aktie sätts i intervallet 60-70 kr.

De befintliga aktieägarna Investment AB Öresund och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna aktier i Erbjudandet för 40 respektive 50 miljoner SEK, totalt 90 miljoner SEK.

Vidare har Catella Fondförvaltning AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna aktier i Erbjudandet för 60 respektive 30 miljoner SEK, totalt 90 miljoner SEK.

Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare (bland annat VD Jonas Jarvius) i bolaget har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet för 3,3 miljoner SEK.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 68 kr.

Uppdaterat: 2018-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss