Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

Qlife Holding AB
Hamntorget 3
252 21 Helsingborg

Hemsida:

qlifeholding.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Teckningsperiod:

29 april 2021 - 29 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

89,56 Mkr

Teckningskurs:

42 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

469,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission som tecknades av bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss