Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

22 juni 2020 - 3 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr + 2,25 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2020

Värdering:

48,79 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti och teckningsåtaganden motsvarande ca 80% av Företrädesemissionen fördelat på teckningsåtaganden om ca. 6,3 miljoner kronor och garantiåtagande om 3,5 miljoner kronor.

Vid stort intresse kan bolaget även använda en övertilldelning på 2,25 Mkr.

Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5-7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss