Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

25 januari 2018 - 8 februari 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

3,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 januari 2018

Värdering:

39 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om totalt 2,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad.

Uppdaterat: 2018-02-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss