Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

29 november 2016 - 13 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

6,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2016

Värdering:

40 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ProstaLund erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie i ProstaLund. Varje fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i ProstaLund.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 30 % av emissionslikviden och resterande del av emissionslikviden ca 70% är garanterad genom garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2016-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss