Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

15 juni 2015 - 29 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2015

Värdering:

67,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,3 miljoner kronor motsvarande cirka 46 procent av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss