Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

11 september 2013 - 25 september 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,21 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 september 2013

Värdering:

23,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

ProstaLund planerar en listning på Aktietorget, första handelsdag blir 24 oktober 2013.

Nyemissionen omfattar totalt cirka 5,2 Mkr. ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 519 955 kr, vilket motsvarar lägstanivån för genomförande av nyemissionen.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss