Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Profoto Holding AB

Profoto Holding AB

Profoto Holding AB
Landsvägen 57
172 65 Sundbyberg

Hemsida:

profoto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus.

Teckningsperiod:

22 juni 2021 - 30 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

(941,1 Mkr + 141,2 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

66 kr

Likviddag:

5 juli 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

2 640 Mkr

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Allmänheten i detta fall är kunder hos Carnegie och Avanza.

Post:

Övrigt:

Profoto noteras på Nasdaq Stockholm den 1 juli 2021.

Lannebo Fonder AB, Svolder AB, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 500 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss