Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

9 oktober 2018 - 2 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2018

Värdering:

72 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Planerad första handelsdag på Spotlight är den 7 november 2018.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 2 november 2018. Noteringsdag till 14 november.

Uppdaterat: 2018-10-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss