Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pila Pharma AB

Pila Pharma AB

Pila Pharma AB
Västergatan 1
211 21 Malmö

Hemsida:

pilapharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes.

Teckningsperiod:

20 november 2023 - 4 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,23 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 november 2023

Värdering:

27,61 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 19:20. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 innehavd aktie. 20 teckningsrätter ger rätt att teckna 19 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss