Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pila Pharma AB

Pila Pharma AB

Pila Pharma AB
Västergatan 1
211 21 Malmö

Hemsida:

pilapharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes.

Teckningsperiod:

3 november 2022 - 17 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2022

Värdering:

48,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades om 42,99 % och bolaget tillförs 6,9 Mkr före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss