Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Teckningsperiod:

13 juni 2023 - 30 juni 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15,27 Mkr + 16,80 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 juni 2023

Värdering:

106,77 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Varje 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 15,27 Mkr och är intresset stort så kan emissionen utökas med högst 16,80 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss