Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Teckningsperiod:

20 augusti 2018 - 3 september 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

60,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare.

Post:

200 aktier, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss