Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

28 september 2015 - 6 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2015

Värdering:

105 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie.

Post:

500 aktier, vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

OBS, Datum är en uppskattning. Pris och och belopp är bolagets indikativa siffror. Exakta villkor har ännu inte fastställts.

Uppdatering: Datum och villkor har lagts in.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 6 november 2015 då endast knappt 6 Mkr tecknats av de sökta 10,5 Mkr.

Uppdaterat: 2015-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss