Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

15 september 2014 - 17 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

204 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

200 aktier, dvs 2400 kr.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 17 oktober 2014.

Uppdaterat: 2014-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss