Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

3 juni 2013 - 19 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Inom fem dagar efter utsänd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 193 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

200 aktier, dvs 2400 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss