Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

4 april 2012 - 20 april 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 70,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier.

Post:

500 aktier, dvs 2500 kr.

Övrigt:

Huvudägaren SkåneÖrnen AB kommer att teckna för 300 000 kronor, motsvarande tio procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2012-04-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss