Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

31 maj 2018 - 14 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,6 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2018

Värdering:

23,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig B-aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB), styrelseledamot och grundare Hans Dahlin samt VD Mats Högberg. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 70,7 procent av Företrädesemissionen och inkluderar bland annat styrelseordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB).

Uppdatering: Avstämningsdag justerad till 29 maj 2018.

Uppdaterat: 2018-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss