Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

4 mars 2022 - 18 mars 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

42,2 Mkr + 6 Mkr

Teckningskurs:

1,98 kr per unit / 0,66 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 mars 2022

Värdering:

126,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-25 januari 2022 är dummy-datum, i skrivande stund har bolaget bara kommunicerat att emissionen ska ske så snart som möjligt och att den beräknas ske under första kvartalet 2022.

"Bolaget har idag även ingått avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en låneram om sammanlagt 25 MSEK där 10 MSEK har utnyttjats. Lånet löper med 7 % årlig ränta och skall återbetalas i samband med att Företrädesemissonen avslutas. Företrädesemissionen ska genomföras så snart som möjligt, vilket beräknas bli under första kvartalet 2022."

Teckningsoptionen (TO1) har inlösen mellan den 14 - 25 november 2022 och kan ge ytterligare 24 - 48 MSEK vid full teckning om även övertilldelningen utnyttjas.

Teckningskurs: En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av Volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PMED:s aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie.

Uppdatering: Teckningsperioden för emissionen är 4-18 mars 2022.

Uppdaterat: 2021-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss