Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pepins Group AB

Pepins Group AB

Pepins Group AB
Värmdövägen 84
131 54 Nacka

Hemsida:

www.pepins.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Teckningsperiod:

2 september 2021 - 16 september 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,2 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr per A-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 augusti 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Obs, 1 september 2021 är bara ett dummy-datum, datum för teckningsperiod har inte kommunicerats i skrivande stund.

Teckningsåtaganden har erhållits från sex av bolagets huvudägare. Utöver detta har ett konsortium bestående av bolagets huvudägare, styrelseledamöter och vd, åtagit sig att fullt ut garantera emissionen, vilket innebär att emissionen är garanterad till 100 procent.

Emissionen är en förutsättning för att samgåendet med branschkollegan Pepins ska kunna genomföras enligt tidigare aviserade planer.

Uppdatering: Teckningsperioden är 2-16 september 2021.

Uppdaterat: 2021-08-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss