Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pepins Group AB

Pepins Group AB

Pepins Group AB
Värmdövägen 84
131 54 Nacka

Hemsida:

www.pepins.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 11 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen ska omfatta 4 482 466 aktier. Pris per aktie, och således emissionsbelopp och värdering, ska presenteras senast den 24 oktober.

Uppdatering: Den 24 oktober meddelade FundedByMe att de inte kommer att göra denna emission. Man skriver:

"Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslaget är att Bolaget ämnar vidareutveckla produkten och konceptet efter tecknat avsiktsförklaring med en partner avseende bland annat en funktion för andrahandsmarknad för onoterade privata aktiebolag."

Uppdaterat: 2019-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss