Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pepins Group AB

Pepins Group AB

Pepins Group AB
Värmdövägen 84
131 54 Nacka

Hemsida:

www.pepins.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Teckningsperiod:

30 april 2019 - 17 maj 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

4,45 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2019

Värdering:

Uppdatering: 24 Mkr pre-money. 39,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en kompletterande riktad emission på upp till 690 000 B-aktier, motsvarande cirka 5 MSEK.

En (1) Unit består av en (1) aktie till emissionskursen 7.25 SEK och en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier till kursen 15 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Uppdatering: Emissionensvillkoren har ändrats markant. Istället för att ta in 9,8 Mkr + 5 Mkr till 7,25 kr per unit/aktie tar bolaget in 6 Mkr till 4,45 kr.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie till 8,90 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Uppdaterat: 2019-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss