Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

5 juni 2019 - 20 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr per unit / 1,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2019

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 7.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med 22 april 2020 till och med 7 maj 2020. Teckningskursen kan inte vara högre än 2,00 SEK, eller lägre än aktiens kvotvärde vilket innebär att Bolaget kan erhålla som högst cirka 46,2 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från 1 155 105,74 SEK till 1 617 148,02 SEK innebärande en ökning om 4 62 042,28 SEK. motsvarande en ytterligare utspädning om 28,57%.

Uppdaterat: 2019-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss