Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OXE Marine AB

OXE Marine AB

OXE Marine AB
Metallgatan 19 A
262 72 Ängelholm

Hemsida:

www.oxemarine.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OXE Marine har utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna, framtagen för att ersätta de väletablerade bensinutombordarna. OXE Marine AB hette tidigare Cimco Marine AB.

Teckningsperiod:

2 oktober 2020 - 2 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65,9 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

329,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, till "ett antal kvalificerade och strategiska investerare". Största externa investerare är ett dotterbolag till en av OXE Marines amerikanska distributörer och tillverkningspartners, Outdoor Network, vilket deltar med 10 MSEK.

Post:

Övrigt:

”Jag är mycket nöjd med resultatet av denna framgångsrika riktade nyemission. Resultatet återspeglar förtroendet för vår produkt, samtidigt som Bolaget erhåller nödvändig finansiering för att kunna uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras stöd och välkomnar våra nya externa investerare som ägare till Bolaget” – Myron Mahendra, VD.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss