Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OssDsign AB

OssDsign AB

OssDsign AB
Virdings Allé 2
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.ossdsign.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Teckningsperiod:

29 november 2022 - 30 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65,6 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

262,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av SEB.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 29 november 2022 inledde OssDsign en emission på 65 Mkr.

Två av bolagets största ägare, Karolinska Development AB (publ) och Lancelot Asset Management, har indikerat intresse att teckna.

Uppdatering: OssDsign fick in 65,6 Mkr till 4,60 kr per aktie. Tecknades av bland annat Adrigo Small & Midcap samt två av bolagets största ägare, Karolinska Development AB (publ) och Lancelot Asset Management.

Uppdaterat: 2022-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss