Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OssDsign AB

OssDsign AB

OssDsign AB
Virdings Allé 2
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.ossdsign.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Teckningsperiod:

21 april 2021 - 7 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

240 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

7,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 april 2021

Värdering:

171 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland SEB Venture Capital, Karolinska Development, Fourietransform, Lancelot Asset Management, Nordic Cross, Modelio Equity och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD Morten Henneveld, styrelseordförande Simon Cartmell och styrelseledamot Newton Aguiar, samt åtagande från Linc om att överta och utnyttja teckningsrätter (och från befintlig aktieägare motsvarande åtagande om att överföra sådana teckningsrätter). Vidare har garantiåtaganden lämnats av ett antal befintliga aktieägare, däribland Lancelot Asset Management, Modelio Equity, och externa investerare innefattande Linc, NYIP (Nyenburgh Holding BV) och Thomas Eklund.

Utöver företrädesemissionen på 240 Mkr kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 30 Mkr.

Uppdaterat: 2021-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss