Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortoma AB

Ortoma AB

Ortoma AB
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.ortoma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Teckningsperiod:

13 september 2019 - 27 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

69,8 Mkr

Teckningskurs:

31 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 september 2019

Värdering:

488,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7

Post:

Övrigt:

Ortoma har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 24,6 MSEK motsvarande cirka 35,2 procent av företrädesemissionen från ett antal större aktieägare, vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner, däribland från styrelseordförande Gunnar Németh (0,9 MSEK), VD Linus Byström (1,5 MSEK) samt från storägare Roy Forslund (12,2 MSEK), via bolag. Därutöver har styrelseledamöterna Peter Möller och Jonny Nordqvist, via bolag, ingått teckningsåtaganden om cirka 5 MSEK vardera vilket överstiger parternas pro rata-andelar, varvid tilldelning säkerställs via övertagande av teckningsrätter om cirka 5,7 MSEK. Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist avser att till stor del betala för nya aktier i företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt cirka 21 MSEK.

Uppdaterat: 2019-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss