Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiMobile AB

OptiMobile AB

OptiMobile AB
Tulegatan 29
113 53 Stockholm

Hemsida:

optimobile.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OptiMobile utvecklar och erbjuder en mjukvaruplattform till telekomoperatörer. Plattformen ger operatörerna en möjlighet att erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala kommunikationstjänster.

Teckningsperiod:

1 december 2022 - 15 december 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,62 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2022

Värdering:

9,93 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Optimobiles företrädesemission tecknades till 4,10 Mkr, motsvarande 61,98 %.

Uppdaterat: 2022-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss