OptiMobile hjälper mobiloperatörer att återta marknad

OptiMobile ger mobiloperatörerna ett verktyg för att erbjuda sina kunder värdefulla tjänster och återta delar av marknaden som andra aktörer tagit. OptiMobile gör nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Vi har gjort en intervju med vd Lars Rutegård om företagets verksamhet.

Vad gör OptiMobile?

OptiMobile har utvecklat en unik plattform som kombinerar traditionella mobiltjänster med IP-telefoni. OptiMobiles affärsidé är att möjliggöra ett brett utbud av nya typer av tjänster och intäktsströmmar för mobiloperatörer, som bygger på OptiMobiles plattform. Tjänster som tidigare inte var möjlig att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar för både abonnenten och operatören.

Vilka är de största fördelarna med era lösningar för telekomoperatörer respektive deras kunder?

OptiMobiles värde och fördelar för operatörerna:

  • Operatörerna ges en möjlighet att kunna konkurrera med Skype, WhatsApp, Facebook Messenger etc. Ett intäktstapp motsvarande 100 miljarder dollar bara under 2017.
  • Plattformen möjliggöra nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna.

OptiMobiles värde och fördelar för abonnenterna:

  • Användaren ges möjlighet att få två telefoner i en telefon, dvs flera abonnemang i en och samma telefon utan extra SIM-kort.
  • Tjänsten medför en förbättrad täckning inomhus eftersom tjänsten kan utnyttja både mobilnät och WiFi.
  • Genom att använda internet kan dyra utlandssamtal undvikas.

Ni har godkända patent, vad avser de?

OptiMobile har i dagsläget två godkända patent i sin patentportfölj.

Det ena patentet gäller sömlös överlämning av samtal / kommunikation mellan ett lokalt nätverk (LAN) och ett cellulärt nät, d.v.s. t.ex. 3G / 4G. Ett LAN är oftast ett WiFi-nät och ett WAN är oftast ett mobilt/cellulärt nät, likt 3G / 4G. Patentet är gällande i stora delar av Europa och i USA.

Det andra patentet gäller direktkommunikation mellan två mobila enheter. För att minska trafik och belastning på mobilnätet möjliggörs direktkommunikation mellan enheterna när erforderlig signalstyrka är uppnådd, istället för kommunikation via det mobila/cellulära nätet. Patentet är gällande i stora delar av Europa och i Hong Kong.

Vilka är era kunder idag?

3 Sverige och Danmark, Telenor Sverige, NOS Portugal och Aero2 i Polen är kunder till OptiMobile som redan släppt tjänster till sina abonnenter och slutkunder som bygger på OptiMobiles plattform. Utöver dessa har OptiMobile under 2017 signerat avtal med Netmore i Sverige och Polkomtel-gruppen i Polen för tjänster som dessa operatörer planerar lansera under 2018.

Vad planerar ni att uppnå under det kommandet året?

Som nämnt ovan kommer vi under årets första del att delvis fokusera på att säkerställa en framgångsrik leverans och lansering till Netmore och Polkomtel-gruppen. Till det kommer fortsatt fokus ligga på sälj- och marknadsrelaterade aktiviteter för att försöka slutföra de affärs- och kunddiskussioner som vi bedriver utöver ovan, samt att nå en bredare internationell marknad.

Vad är er största utmaning?

Den största utmaningen är att nå ut och möta den stora efterfrågan som vi ser på marknaden. Den nyemission som vi nu genomför kommer att ge oss rätt förutsättningar att kunna nå ut till en ännu bredare och internationell marknad.

Ni gör en nyemission på 15 Mkr inför er notering på Aktietorget, vad ska ni använda pengarna till?

Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och nå ut till en bredare internationell marknad och möjliggöra expansion via nya kundaffärer. Utöver det kommer kapitalet att användas till våra operativa funktioner inom främst R&D för att säkerställa framgångsrik leverans av kommande kundprojekt.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i OptiMobile?

Jag ser flera goda skäl till att investera i OptiMobile. Behovet av internettelefoni samt nya innovativa tjänster och lösningar för telekomoperatörer har nu blivit stort och vi står väl rustade och är helt rätt i tiden för att kunna uppfylla detta behov. Vår tjänst erbjuder flera viktiga och attraktiva fördelar för både telekomoperatörer och deras abonnenter. Vi är övertygade om att dessa fördelar kommer utgöra en viktig del i telekomoperatörernas erbjudanden för att de ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva för abonnenterna i framtiden. Vår intäktsmodell är skalbar och skapar tillväxt för OptiMobile i linje med operatörens egen tillväxt, vilket gör att försäljningspotentialen är betydande.

Läs mer om OptiMobiles nyemission och notering.

OptiMobile AB

OptiMobile utvecklar och erbjuder en mjukvaruplattform till telekomoperatörer. Plattformen ger operatörerna en möjlighet att erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala kommunikationstjänster.