Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiMobile AB

OptiMobile AB

OptiMobile AB
Tulegatan 29
113 53 Stockholm

Hemsida:

optimobile.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OptiMobile utvecklar och erbjuder en mjukvaruplattform till telekomoperatörer. Plattformen ger operatörerna en möjlighet att erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala kommunikationstjänster.

Teckningsperiod:

5 maj 2021 - 5 maj 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Grytänge Invest AB.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktad emission ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare för att ta in ytterligare kapital. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 – 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss