Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OptiMobile AB

OptiMobile AB

OptiMobile AB
Tulegatan 29
113 53 Stockholm

Hemsida:

optimobile.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OptiMobile utvecklar och erbjuder en mjukvaruplattform till telekomoperatörer. Plattformen ger operatörerna en möjlighet att erbjuda sina abonnenter nya typer av digitala kommunikationstjänster.

Teckningsperiod:

2 juni 2020 - 16 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,91 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2020

Värdering:

5,28 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2020-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss