Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

www.onlinebrands.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Online Brands Nordic bedriver sin operativa verksamhet i de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver och Watchonwatch.

Teckningsperiod:

27 december 2021 - 27 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

561,8 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av KitchenLab.

Post:

Övrigt:

Online Brands Nordic AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Kitchenlab AB. Köpeskillingen för aktierna i KitchenLab ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 25 Mkr samt genom en emission av 431 034 aktier i Online Brands.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss