Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB
Venlighedsvej 1
2970 Hoersholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.

Teckningsperiod:

11 januari 2018 - 25 januari 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

44,7 Mkr

Teckningskurs:

16,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 januari 2018

Värdering:

178,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Oncology Venture har inför den planerade nyemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 20,9 MSEK. Garantiteckningen är avtalad uppifrån-ned, exempelvis innebärandes att om nyemissionen tecknas till 80 procent kommer garantiteckning att aktiveras för de resterande 20 procenten. Totalt har således cirka 36,7 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalats.

Uppdaterat: 2018-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss