Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nyfosa Holding AB

Nyfosa Holding AB

Nyfosa Holding AB
Box 2020
131 02 Nacka

Hemsida:

nyfosa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.

Teckningsperiod:

9 juni 2021 - 9 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

750 MKr

Teckningskurs:

115 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

21 217,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Nordea Bank och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Nyfosa inledde en riktad emission på 750 Mkr efter att börsen stängt den 9 juni 2021 och den ska vara klar innan börsen öppnar igen.

Uppdatering: Nyfosa fick in 750 Mkr till 115 kr per aktie. Tecknades av bland andra Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, PriorNilsson och Sagax.

Uppdaterat: 2021-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss