Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nyfosa Holding AB

Nyfosa Holding AB

Nyfosa Holding AB
Box 2020
131 02 Nacka

Hemsida:

nyfosa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.

Teckningsperiod:

17 februari 2020 - 17 februari 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

601 Mkr

Teckningskurs:

93 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

15 598,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter börsens stängning den 17 februari och ska vara klar innan börsen öppnar den 18 februari 2020. Bolaget vill ge ut 6,46 miljoner aktier.

Uppdatering: Bolaget sålde 6 462 824 aktier till 93 kr styck och fick således in 601 Mkr.

Uppdaterat: 2020-02-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss