Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

19 november 2014 - 2 december 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,22 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

Övrigt:

NP3 Fastigheter noteras på Nasdaq Stockholm den 4 december 2014.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 30 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss