Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nowonomics AB

Nowonomics AB

Nowonomics AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Hemsida:

www.nowo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.

Teckningsperiod:

31 januari 2024 - 31 januari 2024

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,30 Mkr

Teckningskurs:

10,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Quartiers Properties AB. Det följer även med teckningsoptioner av serie TO5.

Post:

Övrigt:

Denna emission är del 1 av 2. Del 2 görs till 10,30 kr per aktie.

Teckningsoptionerna av serie TO5 har nyttjandeperiod från den 2 maj till och med den 16 maj 2024 och kan vid fullt utnyttjade maximalt tillföra Bolaget ytterligare cirka 8 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 har bestämts till en fast nyttjandekurs om 11,30 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss