Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter AB
Ringvägen 38
331 32 Värnamo

Hemsida:

www.nivika.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Teckningsperiod:

27 mars 2023 - 28 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

750 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 210,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat avt ABG Sundal Collier, Artic Securities, Danske Bank och SEB

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 27 mars 2023 inledde Nivika en riktad emission på 750 Mkr.

Bolagets största aktieägare Santhe Dahl, VD Niclas Bergman, Benny Holmgren och Håkan Eriksson, som tillsammans innehar 47,1% av aktiekapitalet och 78,8% av rösterna, har uttryckt sitt stöd för Emissionen och avser att delta i Emissionen med ett belopp om drygt 300 MSEK.

Vidare ämnar den existerande ägaren Weland att rösta för samt teckna i Emissionen med cirka 300 MSEK. Givet Welands kapitalåtagande i Emissionen har vissa av huvudägarna i Nivika åtagit sig att byta delar av Welands B-aktier mot existerande A-aktier.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för att lösa stora delar av Bolagets obligationslån. Vidare avser Nivika att inleda en dialog med obligationsinnehavarna om villkorsändringar inom en snar framtid.

Uppdatering: Nivika fick in 750 Mkr till 38 kr per aktie.

Uppdaterat: 2023-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss