Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nitro Games Oy

Nitro Games Oy

Nitro Games Oy
Juha Vainion katu 2
48100 Kotka, Finland

Hemsida:

www.nitrogames.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nitro Games är ett spelföretag som utvecklar och publicerar mobilspel. Bolagets fokus är strategispel i midcore-segmentet med en free-to-play-affärsmodell.

Teckningsperiod:

15 april 2020 - 15 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,45 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Egmont Holding Oy (Nordisk Film Games).

Post:

Övrigt:

Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar en premie om 21,56 procent mot det volymviktade genomsnittliga aktiepriset under de senaste 30 handelsdagarna.

Utöver aktieemissionen på 25 Mkr ger Nordisk Film Games även ett konvertibellån på 20 Mkr. Konvertibellånet har en 24 månaders löptid och 0 procent årlig ränta. Nordisk Film Games har möjlighet att använda konvertibellånet för att teckna aktier tills hela lånet har återbetalats. Teckningskursen är 9,0 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss