Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

investor.nicoccino.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2022 - 15 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

18 kr per unit / 3 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 maj 2022

Värdering:

62,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:15. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Femton (15) uniträtter föreslås ge rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit föreslås bestå av sex (6) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 65 procent av företrädesemissionen har lämnats av ett antal större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i styrelse och ledning.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 4,50 SEK. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Uppdatering: Den 25 maj förlängde Nicoccino teckningstiden till den 15 juni.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 65 %, varav garanter tecknade ca 3,25 %.

Uppdaterat: 2022-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss