Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

investor.nicoccino.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Teckningsperiod:

28 september 2020 - 12 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,75 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 september 2020

Värdering:

41,49 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare prelimnärt åtagit sig att teckna för hela eller delar av sina respektive ägarandelar samt ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Emissionen har senarelagts till 28 september - 12 oktober 2020.

Uppdaterat: 2020-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss