Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

investor.nicoccino.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Teckningsperiod:

24 april 2015 - 27 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,7 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 april 2015

Värdering:

272,4 Mkr pre-money (inkl den riktade emissionen).

Villkor:

Företrädesrätt 1:12 (inkl aktierna från den riktade emissionen).

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission gör företaget en riktad emission på 50 Mkr. De som investerar i den riktade emissionen har rätt att delta i denna företrädesemission.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 27 maj 2015.

Uppdaterat: 2015-05-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss