Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QP Games AB

QP Games AB

QP Games AB
Midskogsgränd 11, vån 3
115 43 Stockholm

Hemsida:

qpgames.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

QP Games genomgår en förändring. Quiz-plattformen finns kvar i bolaget, men samtidigt håller man på att köpa ny verksamhet. QP Games AB hette tidigare Ngage Group AB. Ngage Group AB hette tidigare Red Reserve Entertainment AB. Red Reserve Entertainment AB hette tidigare Community Entertainment Svenska AB. Community Entertainment Svenska AB hette tidigare Avatar Productions AB, bytte namn när de köpte Bet and Be Best AB.

Teckningsperiod:

19 oktober 2009 - 6 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 8,2 Mkr, exkl optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till kursen 0,03 kronor per Unit. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

För varje tecknad aktie följer även en gratis option med som kan lösas in fram till och med den 31 december 2012. Observera att lösenkursen är 0,02 kr, dvs lägre än priset per aktie på 0,03 kr i denna emission.

Uppdaterat: 2009-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss