Frågesport sätter fart på Community Entertainment

Community Entertainment har utvecklat en flexibel plattform för frågesport och nu börjar det hända intressanta saker. Plattformen används av många företag för att engagera sina kunder och besökare på webben och Facebook. Utbildningsföretag är redo att använda plattformen i sina utbildningar och om en dryg månad börjar TV4 sända frågesportsprogrammet BullsEye som Community Entertainment tagit fram tillsammans med Eyeworks.

För att få veta mer kontaktade vi Nils-Åke Fahlén, VD och grundare för Community Entertainment.

[b]Vad är kärnan i Community Entertainments verksamhet?[/b]

– Community Entertainments dotterbolag, MillionMind, har utvecklat en egen mjukvara för kommunikation via frågesport. Med den kan man skapa kampanjer och roliga tävlingar på t.ex. Facebook eller den egna hemsidan i syfte att marknadsföra sig eller sina produkter. Man kan även förpacka tråkig information på en hemsida på ett mer spännande och lärorikt sätt genom frågesport. Plattformen är flexibel och kan anpassas till många olika sammanhang, t.ex. inom utbildning där övningar och tester online är ett utmärkt sätt att lära sig samtidigt som man har roligt. Ytterligare ett område är inom TV där MillionMind lanserat en stor frågesport på TV4.se tillsammans med Eyeworks med det egenproducerade formatet Bullseye som lanseras i TV4 i höst.

[b]Inom området marknadsföring har ni många kända företag som kunder. Hur använder de er tjänst?[/b]

– Oftast genom kampanjer och tävlingar där frågesport är ett utmärkt sätt att tävla ut sina produkter och samtidigt lära sina kunder mer om sin verksamhet. Det kan ske i form av en app på Facebook med vår egenutvecklade produkt QuizWidget i vilken våra kunder lägger in egna frågor, bilder, ljud och videos eller i vår Julkalender där man varje dag under advent öppnar en lucka och svarar på en fråga. Oavsett vilken produkt man väljer så har MillionMind flera smarta funktioner, bl.a. har vi inbyggt stöd för utmaningar som ökar den virala spridningen så att fler spelar vilket hjälper våra kunder att lyckas med sina kampanjer. Sedan erbjuder vi alltid utförlig statistik och information från användarna så som t.ex. e-postadress och namn, ett smart och roligt sätt för leadsgenerering.

[b]I september börjar TV4 sända frågesportsprogrammet Bullseye som ni utvecklat i samarbete med produktionsbolaget Eyeworks. Är det i TV-konceptet som de stora pengarna finns?[/b]

– BullsEye har förutsättningar att kunna bli ett nytt Jeopardy eftersom det har ett nytt modernt grepp för webben. Under de kommande 10 åren kommer många framgångsrika format behöva en stark koppling till Internet. Bullseye har allt som behövs för att lyckas såväl nationellt som internationellt. Formatet är en kunskapstävling med ett slumpmoment där man kan vinna stora pengar i varje frågeomgång 24/7 på nätet som i TV-studion.

”Bullseye har alla viktiga element från klassiska gameshow-format. Detta i kombination med de möjligheter vi nu öppnar för tittarna att själva vara en större del av programmet öppnar helt nya möjligheter”, säger Alexander Jamal VD Advance Scandinavia, ett dotterbolag till Eyeworks.

”För Eyeworks är detta ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt inte bara i Skandinavien utan för Eyeworks globalt”, säger Tobias Bringholm, f.d. VD i Eyeworks Scandinavia.

”Jeopardy”, en av Amerikas populäraste frågesporter visades första gången i mars 1964. Jeopardy engagerar fortfarande i genomsnitt 25 miljoner tittare i veckan i USA och deras webbportal har 400 000 unika besökare varje vecka som tävlar online.

[b]Ni har blivit delägare i utbildningsföretaget diggiLearn utan att investera några pengar, genom att upplåta en licens på er plattform under drygt två år. Är det en modell som ni avser att upprepa?[/b]

Vi kan tänka oss många olika typer av samarbeten där vår unika plattform bildar värdegrund. Plattformens stora flexibilitet skapar förutsättningar för samarbeten i flera marknadssegment vilket vi så här långt lyckats bevisa. Utvecklingskostnaden för en liknande plattform uppgår till mångmiljonbelopp som på detta sätt kan återanvändas av Community Entertainment och ge avkastning på de investeringar som gjorts.

[b]Ni gör en nyemission på 2,5 Mkr under augusti, vad ska ni använda de pengarna till?[/b]

Community Entertainment behöver förstärka kassan för att kunna matcha den stegrande ef­terfrågan på våra olika Quiz-produkter samt generellt expandera säljin­satser och marknadsföring för såväl våra Quiz-kampanjer som befintliga och nya TV-format i planeringsfasen. Community Entertainment rustar nu även för en internationalisering i första hand med våra TV-format men söker även återförsäljare/partners för våra Quiz-kampanjer i andra länder.

[u][url=http://nyemissioner.se/nyemission/community_entertainment_svenska_ab/1640]Läs mer om Community Entertainments nyemission[/url][/u].

QP Group AB

QP Group driver online-casinos utan egen licens. QP Group AB hette tidigare QP Games AB. QP Games AB hette tidigare Ngage Group AB. Ngage Group AB hette tidigare Red Reserve Entertainment AB. Red Reserve Entertainment AB hette tidigare Community Entertainment Svenska AB. Community Entertainment Svenska AB hette tidigare Avatar Productions AB, bytte namn när de köpte Bet and Be Best AB.