Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

Hemsida:

www.newtonnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Teckningsperiod:

23 november 2017 - 11 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per unit / 0,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2017

Värdering:

6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

En (1) unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 4 av serie 2017/2018 och en (1) teckningsoption TO 5 av serie 2017/2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss