Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

Hemsida:

www.newtonnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Teckningsperiod:

5 april 2017 - 24 april 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,17 Mkr + 3,25 Mkr

Teckningskurs:

5 kr per unit och 2,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 mars 2017

Värdering:

16,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till cirka 20 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa teckningsåtagare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter samt en toppgaranti om 2,5 mnkr.

Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 650 000 Units, motsvarande 1 300 000 aktier och 650 000 teckningsoptioner TO 3, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 3 250 000 kronor före emissionskostnader.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 november - 15 november 2017. Lösenkursen för TO 3 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 2,50 kronor och högst 5,00 kronor.

Uppdaterat: 2017-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss