Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

6 november 2018 - 20 november 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,19 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2018

Värdering:

3,19 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss