Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

23 januari 2018 - 23 februari 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, tecknas av Johan Lundberg (250 000 aktier) och Eric Krafft (via bolag 141 667 aktier), fam. Jan och Margareta Scherman (via bolag 10 000 aktier), Felix von Heland (via bolag 5 800 aktier), Karl-Olof Öhrn (5 000 stycken aktier), David Bauman (4 000 aktier).

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade emission gör News 55 även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss