Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

12 februari 2018 - 26 februari 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 februari 2018

Värdering:

21,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen på 3 Mkr så kan företaget välja att göra en övertilldelning på 2 Mkr.

News55 har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell övertilldelningsoption).

Utöver denna emission gör News 55 även en riktad emission på 5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss