Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

15 maj 2017 - 15 juni 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

35,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och befintliga ägare.

Post:

1 aktie, minimum 200 aktier.

Övrigt:

News 55 noteras på NGM Nordic-MTF efter nyemissionen.

Emissionen är säkerställd till 100 %.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss